หมวดหมู่ : Stand Alone & Time Attendance

รุ่นสินค้า : ZDTF2

ราคาสินค้า : 3,430 ฿

- รองรับผู้ใช้ 1,000 ผู้ใช้
- รองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือ และรหัสผ่าน
- บันทึกได้ 100,000 รายการ
- สามารถดึงรายงานผ่าน USB