หมวดหมู่ : Access Control

รุ่นสินค้า : ZTAM700

ราคาสินค้า : 20,150 ฿

สแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้วมือ / รองรับ 1,500 ใบหน้า / 2,000 ลายนิ้วมือ / บันทึกการเข้า-ออก 100,000 รายการ